Zobacz
jak rodzi się
piękno

Surowe

To co najpiękniejsze ukryte jest w naturze. Skrywane przez setki lat, wydobywane cierpliwie, z szacunkiem do ludzi i przyrody okazuje się być najcenniejszym skarbem.

 
Diament osadzony skale

Tajemnicze

To, w czym jedni widzą tylko kawałek węgla, dla innych jest tajemnicą, która od
pokoleń czeka, by ją odkryć. Surowy kamień to odbicie emocji, które towarzyszyły
jego wydobyciu. 

 

naturalne

Najcenniejsze kamienie zawsze znajdują drogę do rąk najszlachetniejszych ludzi.  Od tej chwili natura zawierza człowiekowi.

Mężczyzna przyglądający się diamentowi za pomocą lupy

Doskonałe

Od kunsztu szlifierza zależy kształt
piękna zrodzonego w skale. Tradycję i
wiedzę wspieramy siłą własnego
laboratorium, jednego z
najnowocześniejszych na świecie.

Rodzaje szlifów

logo firmy GIA

PRAWDZIWE

Prawdziwą szlachetność możemy poznać oddając kamień 
w ręce ekspertów gemmologów – ufamy najstarszemu 
i największemu instytutowi na świecie, GIA. 

Docenione

Czas poznać wymierną wartość opartą na racjonalnych cechach, które da się wycenić. 

barwa / czystość / szlif / masa

to one świadczą o najwyższej klasie diamentu, to od nich zależy jego wartość, to one definiują jego doskonałość.

Niepowtarzalne

Na Twoje życzenie, surowe piękno 
oszlifowanego kamienia zakujemy 
w biżuterię. We współpracy ze 
złotnikiem stworzysz unikat, który 
dla kolejnych pokoleń będzie czymś więcej
niż tylko zabezpieczeniem 
finansowym. 

PRZEGLĄD
NASZYCH
REALIZACJI