שומר המחירים בתעשיית היהלומים

במשך יותר מ-40 שנה, אחד הכלים החשובים ביותר לכל ברוקר יהלומים הוא הרפפורט (Rapaport ).

זה מחירון עבור מכירת יהלומים חתוכים בסיטונאות ועל בסיס נתונים אלה מתבצע המסחר במרכזי היהלומים העיקריים ברחבי העולם. ההנחה היא כי רכישה במחירים הדומים לאלה של הרפפורט (Rapaport) היא רכישה מוצלחת. מסמך זה הוא לא רק בסיס להערכות שווי עבור מוכרים, אלא גם מקור מידע חשוב ורב-ערך עבור משקיעים. כל הצעה של יהלומי מרט (Mart Diamonds ) כוללת נספח בצורת תמצית מרשימת המחירים האחרונה.

 

רשימת המחירים הראשונה של הרפפורט (Rapaport) פורסמה ב-1978 על-ידי ברוקר היהלומים מניו-יורק, מרטין רפפורט (Martin Rapaport). דו"ח היהלומים של הרפפורט (The Rapaport Diamond Report), או בשמו המקוצר RDR, עורך השוואה בין מחירי היהלומים הסיטונאיים ומציג אותם בטבלה, ומפנה למחירי עסקאות שנסגרו בין ברוקרי יהלומים. במהלך השנים, המערכת גדלה, ואספה מידע ממספר רב יותר של מרכזים. כיום, המחירים המתפרסמים בדו"ח הם ערכים המבוססים על נתונים מכמעט כל פלח בשוק היהלומים. אין ספק, אם כן, כי הרפפורט (Rapaport) מספק שיקוף אמיתי למחירי היהלומים הנסחרים במסחר סיטונאי, והוא המסמך היחיד המוכר על-ידי התעשייה ברחבי העולם.

הרפפורט (Rapaport ) מהווה את הבסיס להערכות יהלומים ברחבי העולם
התועלת ללקוחות: ללא קשר למקום הרכישה, מחירי אבנים באיכות דומה ובגודל דומה אמורים להיות דומים

מדי שבוע, החברות הגדולות למסחר ביהלומים מספקות ל-RDR את דיווחי המחירים הנוכחיים שלהן. לאחר ניתוח הנתונים, קובע הרפפורט (Rapaport ) את ממוצע מחירי העסקאות, תוך חלוקה לבריליאנטים ויהלומים עם סוגי חיתוך אחרים. המחירון מתפרסם בכל יום שישי בהתבסס על הנתונים שמספקים הברוקרים ביום חמישי. המחירים תמיד מצוינים בדולר ארה"ב – המטבע שבו כל ענף היהלומים סולק עסקאות.

הרפפורט (Rapaport) מתפרסם מדי שבוע
התועלת ללקוחות: הערכות השווי תמיד מעודכנות ומוכרים מגיבים לתנודות בצורה שוטפת על-ידי התאמת המחירים לתנאי השוק הקיימים.

Cennik Rapaport określa średnie ceny transakcyjne, oddzielnie dla brylantów, oddzielnie dla diamentów o innych rodzajach szlifu.

רשימת המחירים הראשונה של הרפפורט (Rapaport) פורסמה ב-1978 על-ידי ברוקר היהלומים מניו-יורק, מרטין רפפורט (Martin Rapaport). דו"ח היהלומים של הרפפורט (The Rapaport Diamond Report), או בשמו המקוצר RDR, עורך השוואה בין מחירי היהלומים הסיטונאיים ומציג אותם בטבלה, ומפנה למחירי עסקאות שנסגרו בין ברוקרי יהלומים. במהלך השנים, המערכת גדלה, ואספה מידע ממספר רב יותר של מרכזים. כיום, המחירים המתפרסמים בדו"ח הם ערכים המבוססים על נתונים מכמעט כל פלח בשוק היהלומים. אין ספק, אם כן, כי הרפפורט (Rapaport) מספק שיקוף אמיתי למחירי היהלומים הנסחרים במסחר סיטונאי, והוא המסמך היחיד המוכר על-ידי התעשייה ברחבי העולם.

הרפפורט (Rapaport ) מהווה את הבסיס להערכות יהלומים ברחבי העולם
התועלת ללקוחות: ללא קשר למקום הרכישה, מחירי אבנים באיכות דומה ובגודל דומה אמורים להיות דומים

Martin Rapaport założyciel i pomysłodawca Rapaport Diamond Report.

מדי שבוע, החברות הגדולות למסחר ביהלומים מספקות ל-RDR את דיווחי המחירים הנוכחיים שלהן. לאחר ניתוח הנתונים, קובע הרפפורט (Rapaport ) את ממוצע מחירי העסקאות, תוך חלוקה לבריליאנטים ויהלומים עם סוגי חיתוך אחרים. המחירון מתפרסם בכל יום שישי בהתבסס על הנתונים שמספקים הברוקרים ביום חמישי. המחירים תמיד מצוינים בדולר ארה"ב – המטבע שבו כל ענף היהלומים סולק עסקאות.

הרפפורט (Rapaport) מתפרסם מדי שבוע

התועלת ללקוחות: הערכות השווי תמיד מעודכנות ומוכרים מגיבים לתנודות בצורה שוטפת על-ידי התאמת המחירים לתנאי השוק הקיימים.