Diament i jego certyfikat to jedność

Diament i jego certyfikat to jedność. Z jednej strony, trzymany w dłoni kamień pobudza zmysły i działa na wyobraźnię, z drugiej, jego certyfikat to głos rozsądku, racjonalny i niepodważalny dowód trafności wyboru.

Diament i jego certyfikat to jedność, a równowaga pomiędzy tym, czego chce serce i tym, co podpowiada rozum gwarantuje inwestycyjny sukces. Gust jest kwestią indywidualną, jednak certyfikat to zbiór niepodważalnych danych stanowiących podstawę do określenia realnej wartości kamienia.

Oszlifowany diament, surowa cena

Kiedy świeżo oszlifowane diamenty opuszczają szlifiernię najczęściej trafiają prosto do laboratorium gemmologicznego, w celu wykonania oceny jakości, sklasyfikowania i wydania stosownego certyfikatu. Proces znany jako „certyfikacja diamentu” to praca wykonywana najczęściej przez instytuty zewnętrzne, w żaden sposób nie związane ze sprzedawcą – to one mają najlepszych specjalistów, a brak powiązań niweluje również wszelkie wątpliwości względem bezstronności i profesjonalności oceny. Należy pamiętać, że certyfikacja nie jest wyceną kamienia. Ocena zawarta w dokumencie ma właśnie pomóc w ustalaniu wartości kamienia. Jedynie diament i jego certyfikat można traktować jako pewną i bezpieczną lokatę kapitału. Dokumenty renomowanych instytutów dają nie tylko gwarancję prawidłowej oceny, ale również pewność, że bez problemów będziemy mogli sprzedać nasz kamień na każdym rynku na świecie.

Technologia w służbie doskonałości

Certyfikacja diamentów jest nieoceniona w określaniu i potwierdzaniu dokładnej jakości kamieni. Na ekspertach spoczywa więc wielka odpowiedzialność. Dziś praca i wiedza gemmologów ustalających jakość diamentów wspierane są coraz bardziej zaawansowanymi technologiami. Kolorymetr, diascan i inne urządzenia, laserowo i komputerowo pomagają w ocenie barwy, jakości szlifu, czy masy kamienia. Właściwie jedynie ocena czystości spoczywa prawie w całości na barkach eksperta, który dokonuje oceny. Kiedy wszystkie parametry kamienia zostaną dokładnie zbadane i określone, gemmolog przystępuje do sporządzenia raportu.

Diament i certyfikat to jedność

Do każdego kamienia sporządzana jest mapka, w której zaznaczane są wszelkie inkluzje i zanieczyszczenia, a także cechy szlifu, jak szczerby czy dodatkowe fasety. Każdy kamień przechodzi w trakcie certyfikacji wnikliwe badanie pod kątem analizy 4C – dokładnie opisywana jego budowa i jakość szlifu, sprawdzeniu podlega również naturalne pochodzenie diamentu. Wszystkie zebrane informacje znajdują się w dokumencie certyfikującym.  Każdy z nich posiada swój numer i jest przypisany do jednego, konkretnego kamienia.

Ufa się tylko najlepszym

Wielka gemmologiczna trójka, czyli kluczowe laboratoria certyfikujące na świecie, to instytuty którym warto przyjrzeć się bliżej. Wydawane przez nie dokumenty są najbardziej pożądanymi i rozpoznawalnymi certyfikatami w branży obrotu diamentami.

  • GIA (Gemological Institute of America) – założony w 1931 roku przez małżeństwo pasjonatów Beatrice i Roberta M. Shipleya jest najstarszym, najbardziej szanowanym i jednym z największych instytutów gemmologicznych na świecie. Na jego nieposzlakowaną opinię ma z pewnością wpływ fakt, iż GIA nie jest w żaden sposób powiązany z giełdami czy firmami diamentowymi. Będąc organizacją non-profit, instytut wniósł olbrzymi wkład w normalizację i standaryzację klasyfikacji diamentów. To właśnie specjalistom z GIA zawdzięczamy określenie zasady 4C, usystematyzowanie kryteriów oceny szlifu, odkrycie zjawiska fluorescencji, czy najbardziej popularną skalę barwy. Dziś GIA to 10 laboratoriów rozsianych po całym świecie oraz 13 szkół, które wykształciły ponad 200 000 ekspertów, graderów i gemmologów.
 
  • IGI (International Gemological Institute) – historia tego jednego z największych instytutów gemmologicznych sięga 1975 roku. Założony w Belgii, z siedzibą w Antwerpii posiada obecnie 17 oddziałów na świecie, m.in. w Nowym Jorku, Tokio, Hong Kongu, Dubaju, Tel Avivie, czy New Delhi. Jednym z niewątpliwych wyróżników IGI są intensywne prace nad innowacyjnym systemem oceny małych diamentów. Podobnie jak GIA, IGI również stawia na kształcenie młodych we własnych placówkach naukowych w kilku miejscach na świecie. Międzynarodowy sztab instytutu liczy obecnie 650 pracowników. 
 
  • HRD Antwerp – instytut powstał w 2007 roku w wyniku podziału, istniejącego od 1973 roku, Diamond High Council, organizacji stworzonej z inicjatywy rządu belgijskiego oraz przedstawicieli branży diamentowej. W wyniku restrukturyzacji, HRD Antwerp został instytutem zajmującym się wyłącznie profesjonalnym certyfikowaniem diamentów, pozostawiając działania biznesowe drugiej jednostce (AWDC). Obecnie instytut działa zarówno w obszarze certyfikacji, jak również w dziedzinie rozwoju technologicznego oraz szkoleń. Posiada trzy własne laboratoria oraz sześć oddziałów na świecie. 

MART DIAMONDS we współpracy z GIA

Dzięki współpracy z najbardziej renomowanym instytutem na świecie, nasze diamenty posiadają pełną dokumentację, która w przejrzysty sposób opisuje cechy niezbędne do wyceny kamieni. Ponad wszystko dbamy o rzetelność informacji, ponieważ tylko bycie zaufanym partnerem naszych klientów pozwala budować trwałe relacje biznesowe. Od lat korzystamy z certyfikacji instytutu GIA  który w 2014 roku zmienił wygląd swoich certyfikatów. Obecnie dokument ma formę poziomą i dominują w nim złote kolory. Format pozostał taki sam i jest nieco większy niż kartka A4, a dla małego raportu, wydawanego najczęściej dla kamieni poniżej 1 ct, dokument jest wielkości A6.