Strażnik cen w diamentowej branży

Od ponad 40 lat, Rapaport stanowi jedno z najważniejszych narzędzi pracy każdego brokera diamentów.

Jest to cennik sprzedaży diamentów szlifowanych w obrocie hurtowym i właśnie w oparciu o te dane prowadzony jest handel na giełdach i w głównych ośrodkach diamentowych na świecie. Przyjmuje się, iż zakup w cenach zbliżonych do Rapaportu jest zakupem udanym. Dokument ten jest więc nie tylko podstawą wycen dla sprzedawców, ale również źródłem cennych i ważnych informacji dla inwestorów. Każda oferta Mart Diamonds zawiera załącznik w postaci wyciągu z najnowszego cennika.

 

Pierwszy cennik Rapaport został opublikowany w 1978 roku przez nowojorskiego brokera diamentów Martina Rapaporta. Rapaport Diamond Report, w skrócie RDR to, przedstawione w systemie tabelarycznym, zestawienie cen hurtowych diamentów stanowiące odnośnik dla cen transakcji zawieranych pomiędzy diamentowymi brokerami. Przez lata system rozrastał się, zbierając informacje z coraz większej liczby ośrodków. Dziś, publikowane w raporcie ceny to wypadkowa powstała w oparciu o dane z prawie każdego segmentu rynku diamentowego. Nie ma więc wątpliwości, iż Rapaport stanowi realne odzwierciedlenie cen diamentów szlifowanych w obrocie hurtowym i jako jedyny dokument, uznawany jest przez branżę na całym świecie.

Rapaport stanowi podstawę wycen diamentów na całym świecie
KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW: niezależnie od miejsca zakupu, ceny kamieni o podobnej jakości i wielkości powinny być zbliżone

Co tydzień, największe firmy handlujące diamentami, dostarczają RDR swoje bieżące raporty cenowe. Po ich analizie, Rapaport określa średnie ceny transakcyjne, oddzielnie dla brylantów, oddzielnie dla diamentów o innych rodzajach szlifu. Cennik publikowany jest w każdy piątek, na podstawie danych dostarczonych przez brokerów w czwartek. Ceny podawane są zawsze w dolarach amerykańskich – walucie w której rozlicza się cała branża diamentowa.

 

Rapaport publikowany jest co tydzień
KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW: wyceny są zawsze aktualne, a sprzedawcy na bieżąco reagują na wahania, dostosowując ceny do istniejące sytuacji rynkowej

Rapaport jest cennikiem płatnym, podobnie zresztą jak dostęp do całego systemu. Jednakże, ze względu na fakt, iż jest to główne narzędzie pracy każdego brokera, fakt ten nie może stanowić podstawy do odmowy podania klientowi relacji przedstawionej oferty do RDR. Otrzymując ofertę należy więc oczekiwać jej poparcia w cenniku, wraz z informacją o dacie publikacji Rapaportu na który powołuje się sprzedawca. Warto taką ofertę otrzymać na piśmie.

Rapaport dołączany jest do każdej transakcji, jaką oferujemy

KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW MART DIAMONDS: dajemy pewność, że nasze wyceny powstają w oparciu o realne ceny diamentów na międzynarodowych rynkach hurtowych

Ceny podane w RDR ujęte są dość szczegółowo, co pozwala sprzedawcom dokonać dokładnej wyceny praktycznie każdego diamentu. Cena oparta jest na parametrach będących podstawą zasady 4C, a więc na masie, czystości, jakości szlifu oraz barwie kamienia.

 

Rapaport umożliwia nam wycenę praktycznie każdego kamienia
KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW MART DIAMONDS: przy zakupie diamentu od sprzedawcy „poświadczającego” wycenę Rapaportem, ryzyko złej inwestycji spada praktycznie do zera

 

RAPAPORT to nie tylko cennik, ale cały, bardzo rozbudowany system analiz, bioracych pod uwagę trendy, sytuację geopolityczną i wszelkie inne uwarunkowania mogące wpływać na rynek. System, który w rękach doświadczonego sprzedawcy diamentów może pozwolić idealnie dobrać kamień pod kątem oczekiwań Klienta, a także zaplanować np. tworzenie diamentowej kolekcji. Dane, które spływają do zrzeszonych brokerów pozwalają w sposób analityczny wręcz podchodzić do systemu zakupów surowca i precyzyjnie planować jego dystrybuowanie. Rapaport to nieoceniona Skarbnica wiedzy każdego diamentowego broker, pozwalająca przeanalizować ceny diamentów od 1978 roku.